Projekty

AVIONETKA – elementy kokpitu do symulatora lotów

“AVIATOR” to pomysł stworzenia w pełni funkcjonalnego symulatora lotów. Pozwoliłby on na wstępne szkolenie przyszłych pilotów z zakresu “Basic Flying Skills” zanim jeszcze wsiądą oni do prawdziwej maszyny. Takie podejście do szkolenia umożliwiłoby podniesienie umiejętności pilotów, co w efekcie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.

Projekty indywidualne

Tutaj znajdziesz opisy projektów, które zostały zrealizowane przez pojedyncze osoby oraz w grupach

Prace dyplomowe przy współpracy z Kołem

Tutaj znajdziesz projekty, które są kontynuacją prac inżynierskich przy współpracy z Kołem

 O nas

O nas

Jesteśmy Kołem działającym na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Tematyką Koła jest zastosowanie informatyki w technice. Za główny nurt i pierwotną myśl przyjęliśmy kształcenie się w kierunku programowania mikrokontrolerów. Koło bierze czynny udział w życiu akademickim poprzez np. obecność na majowych sesjach naukowych oraz poprzez uczestnictwo w konkursie na Grant Rektorski. Oprócz wymienionych aktywności członkowie realizują projekty indywidualne oraz w mniejszych grupach zgodnie z ich zainteresowaniami. Aktywnie współpracujemy z Kołem Naukowym „Piorun” z Wydziału EAIiIB oraz z Kołem Naukowym Elektroników z Wydziału IET. Dla chętnych prowadzone są warsztaty z programowania mikrokontrolerów. W związku z dużym zainteresowaniem studentów tematyką tego typu planujemy utworzyć sekcje tematyczne, tak aby każdy mógł kształcić się w swojej ulubionej dziedzinie. W skład członków Koła wchodzą studenci III i IV roku z kierunków Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Automatyki, Informatyki.

Nasz zespół

Zapraszamy do zapoznania się z osobami tworzącymi Koło
Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
Rola

Aktualności

Ostatnio ukończone projekty

Obciążenia aktywne dla układów energoelektronicznych

Celem pracy było zaprojektowanie oraz wykonanie obciążenia aktywnego  na potrzeby laboratorium energoelektroniki.

Generator funkcyjny

Nasz układ to urządzenie pozwalające na generowanie sygnału elektrycznego o zadanej częstotliwości. Dostępne sygnały wyjściowe to sygnał prostokątny, trójkątny („piła”) i sinusoidalny.

Aviator – symulator lotniczy

Symulator lotu odwzorowujący wygląd i możliwości techniczne samolotu Cessna 172SP z systemem nawigacji G1000.